Изминатиот викенд средношколци од СУГС “Шаип Јусуф” и останати млади лица учествуваа во еколошката акција за средување на училишниот двор и садење на дрвја, со поддршка од вработени во ЈП Паркови и зеленило.

Здружението Рома Прогрес ја изведе оваа активност со финансиска поддршка на Фондација Отворено Општество Македонија, во рамки на проектот “Да ја зачуваме чиста нашата животна средина”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *