Здружението  Прогрес во соработка со Влада на Република Македонија-Генерален секретаријат, одржа работилница во Хотел Карпош на 16.07.2016 година