Здружението Прогрес во соработка со Fare network го реализираше проектот под наслов “We are all human under the rainbow” Целта на проектот беше преку фудбалски турнир да се прикаже дружба и покрај различниот начин на размислување. Социјалната инклузија, споделувањето искуство и дружењето без предрасуди беа мотивирачките цели кон кои Здружението Прогрес се стремеше за исполнување.