“So avela palo rojbe” – “Што доаѓа по плачот”, стихозбирка на ромски и на македонски јазик Од Ромскиот поет и автор Азис Селим

  Здружението за заштита и едукација на деца и млади Роми Прогрес, поддржан од Министерство за култура на Република Македонија ја објави втората стихозбирка “So avela palo rojbe” – “Што доаѓа по плачот”, на ромски и на македонски јазик oд Ромскиот поет ,автор и писател Азис Селим. По овој повод настанот на книгата  “So avela palo rojbe” – “Што доаѓа по плачот”, беше промовиран во Хотел Карпош,…

,,S” – Фактор Start Up Камп, можност твојата идеја да стане реалност!

    Здружението за заштита и едукација на деца и млади Роми Прогрес спроведе активност Start Up Камп за иновации – “S Factor”, поддржан од страна на Агенцијата за млади и спорт, каде предходно беше објавен конкурс на фејсбук страната на Roma Progress до сите заинтересирани млади кои сакаат да учествуваат. Младите од 18 до 25 години добија можност да учествуваат и научат повеке од областа на…

Европски закон за еднаквост и вклучување на Ромите

Европскиот парламент ја усвои, за прв пат во својата историја, со огромно мнозинство 545 гласа „за“, резолуцијата со која се повикува на европски закон за еднаквост и вклучување на Ромите, закон според кој националните стратегии се задолжителни за Земјите-членки на ЕУ одвојуваат соодветни буџети за спроведување на стратегии, со индикатори за мерење на напредокот, успехот, многу јасни, со јасни цели и механизам за да се…

Крај за насилството врз Ромските деца!

Треба да ставиме крај за насилството врз Ромските деца ! Насилството го попречува развојот на Ромските деца, нивната способност за учење и успех на училиште. Тоа ги ограничува можностите за воспоставување здрави врски со другите, придонесува за ниска самодоверба, емотивна болка и депресија. Води до преземање ризици, самоповредување и агресивно однесување, а на крајот, и до економски последици по општеството, намалувајќи го човечкиот капацитет и…

Проект ,,Вклучени Роми – Светла иднина“ финансиран од Асоцијација Инцијатива за социјална промена ИнСоК

Здружението за заштита и едукација на деца и млади Роми Прогрес- Скопје во периодот од Април-Декември 2018 година го спроведува проектот ,,Вклучени Роми- Светла иднина“ финансиран од Асоцијација Инцијатива за социјална промена ИнСоК – Скопје. Имено како директно засегнати страни се лицата припадници од Ромска заедница кои престојуваат на различни локации на град Скопје е кои се без лична документација поради што секојдневно се соочени…

Резултати од анализата на анкетните прашалници

Вкупно 163 испитаници досега пројавија интерес да одговорат на анкетните прашања и во продолжение се сумирани добиените резултати: На првото прашање со “да” одговорија 92,6%, негативен одговор дадоа 1,9%, а со “не знам” 5,5%. Во однос на второто прашање, позитивно се изјаснија 96,3% од испитаниците, додека пак 1,2% одговорија со “не”, а 2,5% со “не знам”. Што се однесува пак до третото прашање, 94,5% од…

Проект “Ромско младинско учество во јавни процеси на донесување одлуки и креирање на јавното мислење”- финансиран од CIVICA MOBILITAS

Тркалезна маса: “Бенефитот од младинско учество во јавните процеси на носење одлуки и креирање на јавното мислење„ Здружението за заштита и едукација за деца и млади Роми – Прогрес, со поддршка од Цивика Мобилитас, на ден 12 Авуст 2017 година, во 11 часот во Хотел Карпош во Скопје организираше тркалезна маса на тема “Бенефитот од младинско учество во јавните процеси на носење одлуки и креирање…

Jавен повик

Здружението за заштита и едукација на деца и млади Роми ПРОГРЕС-Скопје, објавува Јавен повик за ангажирање на две стручни лица на определено време за потребите на проектот “Вклучени роми-Светла иднина”

“Body and Minds in Action ” Erasmus +

  Our project Body and Minds in Action consisted of many stages the main part of this project was the training held in Struga, Macedonia. We believe that through cultural relationships we can strive to generate opportunities for individuals to fulfill their potential and foster the cooperation that contributes to a stable world. This project was designed for 30 young people, youth workers with age limits; from 9 different countries. The…

,, Боите на Скопје”

Со реализација на овие проектни активности успеавме да ги зближиме децата со тоа што ќе приредиме нешто пријатно за гледање и слушање. Проектот беше подржан од Град Скопје и се вкупно беа вклучени 20 деца, ученици од различни училишта и различна етничка и верска припадност, што веруваме дека со тоа придонесовме за развој на мултикултурата и градење на меѓуетничка дружба помеѓу деца со различности. Преку ликовната…