Резултати од анализата на анкетните прашалници

Вкупно 163 испитаници досега пројавија интерес да одговорат на анкетните прашања и во продолжение се сумирани добиените резултати: На првото прашање со “да” одговорија 92,6%, негативен одговор дадоа 1,9%, а со “не знам” 5,5%. Во однос на второто прашање, позитивно се изјаснија 96,3% од испитаниците, додека пак 1,2% одговорија со “не”, а 2,5% со “не знам”. Што се однесува пак до третото прашање, 94,5% од…

Проект “Ромско младинско учество во јавни процеси на донесување одлуки и креирање на јавното мислење”- финансиран од CIVICA MOBILITAS

Тркалезна маса: “Бенефитот од младинско учество во јавните процеси на носење одлуки и креирање на јавното мислење„ Здружението за заштита и едукација за деца и млади Роми – Прогрес, со поддршка од Цивика Мобилитас, на ден 12 Авуст 2017 година, во 11 часот во Хотел Карпош во Скопје организираше тркалезна маса на тема “Бенефитот од младинско учество во јавните процеси на носење одлуки и креирање…