Здружението прогрес во соработка со INSOC ја одржавме втората работилница на тема БИЗНИС ПЛАНИРАЊЕ .