ПРОЕКТИ

НАСТАНИ ОРГАНИЗИРАНИ ОД ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА И ЕДУКАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИ РОМИ "ПРОГРЕС"

Интеркултурна школа – Слични, исти, еднакви!

Во текот оваа недела се реализира први...

Read More

Фолклорен фестивал “СИТЕ СМЕ ИСТИ„

Здружението за заштита и едукација на ...

Read More

Фудбал против Хомофобија

Здружението Прогрес во соработка со Far...

Read More

Работилница “Aнтикорупција”

Здружението  Прогрес во соработка со ...

Read More

Младите се докажуваат во општеството – ДА!

Здружението прогрес во соработка со INS...

Read More

ДРУГИТЕ ЗА НАС

ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЗАШТИТА И ЕДУКАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИ РОМИ “ПРОГРЕС” Е ВИСТИНСКОТО НЕШТО ЗА НАС! ОДЛИЧНО ОРГАНИЗИРАНИ ПРОЕКТИ!

Изабела

ДРУГИТЕ ЗА НАС

ПРЕПОРАЧУВАМ ЦЕЛОСНО ПРИДРУЖУВАЊЕ КОН ЗДРУЖЕНИЕТО ЗА ЗАШТИТА И ЕДУКАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИ РОМИ “ПРОГРЕС” , ТИЕ СЕ ВИСТИНСКИТЕ!

Моника

ИНФОРМАТИВЕН БЛОК

European Inclusion through Intercultural Dialogue

Со последната активност за размена на добри практики за инклузиј

Read More

EU-IN TOOLKIT

Здружението Рома Прогрес – Скопје зазема учество на проектот EU

Read More

NEWSLETTER