Крај за насилството врз Ромските деца!

Треба да ставиме крај за насилството врз Ромските деца ! Насилството го попречува развојот на Ромските деца, нивната способност за ...
Read More

Проект ,,Вклучени Роми – Светла иднина“ финансиран од Асоцијација Инцијатива за социјална промена ИнСоК

Здружението за заштита и едукација на деца и млади Роми Прогрес- Скопје во периодот од Април-Декември 2018 година го спроведува ...
Read More

Проект “Ромско младинско учество во јавни процеси на донесување одлуки и креирање на јавното мислење”- финансиран од CIVICA MOBILITAS

Тркалезна маса: "Бенефитот од младинско учество во јавните процеси на носење одлуки и креирање на јавното мислење„ Здружението за заштита ...
Read More

“Body and Minds in Action ” Erasmus +

Our project Body and Minds in Action consisted of many stages the main part of this project was the training held in Struga, ...
Read More

,, Боите на Скопје”

Со реализација на овие проектни активности успеавме да ги зближиме децата со тоа што ќе приредиме нешто пријатно за гледање ...
Read More

Форум театар ,, И Ромите се Луѓе “

Со овој проект младите имаа можност да се соберат и да работат на претстава со која ќе се подигне свеста ...
Read More