Здружението Прогрес во соработка со INSOC  на ден 14 Ноеври ја одржавме првата работилница на тема ЛИДЕРСТВО во кои учествуваа млади роми и Не-роми од 18 до 30 год.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *